Keramiek

Beschrijving

Harry op de Laak

Locatie
Oostburg, Baljuw Veltersweg

Materiaal en afmetingen
Glazuur op keramische steen
300 x 495 x 103 cm

In opdracht van de vereniging Ambachtschool voor Oostburg en Omstreken.

Het tegeltableau werd geplaatst bij de afronding van de verbouwing en uitbreiding van de LTS (1962-1964). Geplaatst in 1964.

Biografie
Harry op de Laak (Venlo 1925 – Horn 2012) was beeldend kunstenaar. Hij maakte een groot aantal werken in keramiek, wandschilderingen, betonreliëfs, glasramen en gobelins. Het is toegepast in en rondom gebouwen. Zijn werk is opgenomen in rijks-, gemeentelijke en particuliere collecties in heel Nederland. Hij studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Na afronding van zijn opleiding in 1951 profileerde Op de Laak zich als monumentaal kunstenaar. Hij was actief lid van de Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten. Hij werkte tijdens de wederopbouwperiode mee aan nieuwbouwprojecten van de overheid en het bedrijfsleven. Van 1973 tot 1985 was hij als leraar in Monumentale en Versierende schilderkunst verbonden aan dezelfde rijksacademie waar hij zijn opleiding had genoten.

Harry op de Laak zei over zijn schilderijen: “Mijn schilderijen gaan over appelen en peren, over mooi en slecht weer, over vrouwen. Niet over de problemen die de mensheid bezighouden, niet over oorlogen, over honger in de wereld. Mijn schilderijen gaan over de wereld heel dicht om me heen.” Dit geldt ook voor het onderhavige kunstwerk: het geeft weer wat er achter de muren van het schoolgebouw gebeurde, leerlingen opleiden tot een technisch beroep.